Tekst: Kari Befring Bjørnstad, fagdirektør, Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) (digitaliseringsbloggen)

Da koronapandemien traff landet vårt i mars 2020, var vi allerede godt i gang med digitalisering av byggesaksprosessen. Gjennom flere år har vi jobbet systematisk for å gjøre det enklere og mer effektivt å lage en komplett byggesøknad. De nye tjenestene som har kommet på markedet, er populære og mye brukt.

Gode grunnlagsdata

Det største hinderet for en enda enklere og mer effektiv byggesaksprosess er gode grunnlagsdata som flyter som de skal mellom systemer og har riktig kvalitet. Nå har vi satt i gang tre prosjekter som tar tak i dette problemet. De skal bidra til at det blir enda enklere og mer effektivt – både for byggesaksprosessen, plansaksprosessen, for saksbehandler i kommunen og for folk flest som må ha noe med dette å gjøre.

Les mer.

Kilde: digdir.no