Seks kommuner har siden 1. mai 2016 deltatt i en ordning med statlig finansiering av omsorgstjenestene, i to modeller, A og B. Forsøket skulle avsluttes i mai 2019, men regjeringen har besluttet at forsøket utvides med seks nye kommuner fra 2020 – 2022.

– KS støtter ikke forsøket fordi det klart bryter med prinsippet om lokal selvråderett, ettersom en stor del av rammen trekkes tilbake og gis som øremerket tilskudd. Det er heller ikke realistisk å oppskalere dette forsøket til nasjonalt nivå og samtidig være troverdig, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Les mer.

Kilde: KS

Relatert artikkel: