I 1996 skreiv forfatteren Thure Erik Lund en framtidsvisjon, gjengitt i essaysamlinga Romutvidelser fra 2019:

"Etter hvert vil det dukke opp skjermer i hjemmene som skal forene vanlig TV, PC og speil, i form av et slags personlig ikon. Dette er framtiden. En slags plasma-TV som skal stå i forbindelse med en computer, som så danner bilder av rommet der eieren befinner seg, eller som danner bildet av eieren, som beskriver hvilken tilstand eieren for øyeblikket befinner seg i, eller som faktisk kreerer vår identitet […]"

Det som den gang kunne likne en dystopi, er i dag blitt virkelighet. I alle fall en del av virkeligheten.

Professor Thomas Hylland Eriksen ved Sosialantropologisk institutt på Universitetet i Oslo gjør oppmerksom på at mye av litteraturen om smartmobilen har vært og stadig er, bekymra.

Les mer.

Kilde: forskning.no