Av Robert Steen, byråd for helse, eldre og innbyggertjenester i Oslo (kronikk i Aftenposten, 09.08)

Vi må bort fra veien som leder til et digitalt føydalsamfunn. Et samfunn hvor de eneste som eier og kan noe om livsnødvendig teknologi, er gigantiske teknologiselskaper med tilnærmet monopol på kompetanse og løsninger. Demokratiet og velgerne må vite, og staten må regulere oss bort fra klikktriksene som vil gjøre oss avhengige av kommersielle giganter.

Les mer.

Kilde: aftenposten.no

Oslo Origo virkeliggjør visjonære digitale drømmer!

Robert Steen holder åpningsforedraget på dag 2 av Servicekonferansen 2020, 06.11:

Oslo Origo er en etat i Oslo kommune, og bidrar til å virkeliggjøre visjonene for digitalisering. Det handler om teknologi, men mest av alt om menneskene som skal bruke den. I Origo jobber de både med systemene og menneskene. Alle data om innbyggerne samles på én motorvei som det er lett å kjøre av eller på, slik at det blir enkelt å utvikle gode tjenester.