Sensitivitet

Ingen verdivurderinger av virksomheter vil finne sted i fremtiden uten å innkalkulere sensitivitet for naturkatastrofer som en virusepidemi. Kollektiv transport vil utfordres og private transportformer vil intensiveres (bil, sykkel, sparksykkel og beina). Igjen vil de land som har foretatt investeringer i veinett og generell fremkommelighet komme best ut av det. Prisen for større boenheter vil stige. Husholdningene vil på kort og middels sikt basere seg mindre på ferie i utlandet. Den disponible inntekt i husholdningene vil forbedres. Samtidig vil de fleste individer legge opp til at primær boligen skal kunne være et sted for innkapsling (mange vil erindre hvordan det var å sitte i 2 rom med 3 mennesker i 3 uker).

Les mer.

Kilde: dagensperspektiv.no