Jo, de mener at de er en uadskillelig del av et større system av aktører, prosesser og tjenester som benytter eller er avhengige av de samme dataene. Noen mener at de selv er kjernen i økosystemet, gjennom at deres dataressurser eller systemer for dataforvaltning er infrastrukturer som de andre virksomhetene eller aktørene har stor nytte av eller tilmed er helt avhengige av, og knytter seg til. Og at disse andre utveksler data med dem, eller sameksisterer og deler felles interesser – i dataene, dataenes egenskaper og det verdiskapningspotensiale som ligger i dataene.

Les mer.

Kilde: digi.no