Digital kompetanse er viktigere enn noen gang, men mange står utenfor det digitale fellesskapet. Det er mange forskjellige instanser som jobber for å tette det digitale gapet, både offentlig og privat. Hvordan kan vi samarbeide for å få til et bedre tilbud for de som trenger opplæring? Sammen med HK-direktoratet og det lokale biblioteket arrangerer KS tre regionale heldagssamlinger i høst.

Les mer.

Kilde: ks.no

Slik kan det digitale klasseskillet bekjempes!

Digitalt utenforskap er et sentralt tema på Servicekonferansen 2021, bl.a.:

Kløften som digitaliseringsbølgen har skapt mellom folk med og uten grunnleggende it-ferdigheter, er blitt dypere under koronakrisen. Nå må vi bekjempe digitalt utenforskap. Få et innblikk i samarbeidet mellom SINTEF Digital og Trondheim folkebibliotek.
v/Torunn Tømmervold, Liv Edel Berge og Jacqueline Floch