Vi hadde invitert alle servicetorgmedarbeiderne i Hallingdal, rådmennene, leder i regionrådet og prosjektledere for tilflyttingsprosjektene ”Lys i alle glas” og ”Placement” og var til sammen 36 deltakere. I tillegg hadde vi invitert Ragnhild Dåsnes fra Fjellregionen.  Møtet startet med middag kl. 16.00.

Først hadde vi en kort presentasjon av tilflyttingsprosjektene i Hallingdal og hva tiltak servicetorgene har gjort vedr. tilflytting de siste årene. Prosjektleder Dåsnes presenterte etterpå for oss prosjektet ”Flytt hit” i hennes region. Bakgrunn for prosjektet er folketallsnedgang og skjev alderssammensetning. Vi fikk høre om mange gode tiltak og aksjoner som de har gjennomført.
 

Les hele referatet.

Les mer på tilflyttingsprosjektets nettsted.