Dette er andre gang Forbrukerrådet ser på behandlingsforsikring, og direktør Inger Lise Blyverket registrerer at standarden har hevet seg noe fra i fjor.

– Det er bra. Bransjen har tatt tilbakemeldingene på alvor, og leverer mer forbrukervennlige produkter. Samtidig ser vi at det er altfor krevende å forstå vilkårene for forbrukerne. De bør være tydeligere, slik at de også blir mulige å sammenligne.

Folk frykter lang ventetid på helsehjelp

Frykt for lang kø til helsehjelp er årsaken til at stadig flere kjøper helseforsikringer, tror Blyverket. Hun peker på at alle har en lovfestet rett til helsehjelp, og at helseministeren i et intervju med Dagsavisen i februar har uttrykt bekymring for at private helseforsikringer kan undergrave hele den norske helsetjenesten. Forbrukerrådets vurdering av private helseforsikringer skal ikke leses som en anbefaling om å la seg forsikre på denne måten, påpeker hun.

Les mer.

Kilde: Forbrukerrådet