87 år gamle Helge Arnold Svedal fra Trondheim er en aktiv bruker av appen. Han mener flere på sin egen alder burde gjøre som ham, fordi det gir mange muligheter for å både gi og motta ulike former for hjelp, samt å bli kjent med andre. I dag har appen Nabohjelp flest brukere mellom 20 og 40 år.

Evalueringen av Nabohjelp, som Svedal er en del av, er gjennomført av forskere i SINTEF i prosjektet Sharing Neighbourhoods. Selve appen er utviklet av OBOS, mens forskerne i SINTEF har analysert hvordan den brukes og hva den fører til.

Les mer.

Kilde: gemini.no