Borgerne må kunne forvente at deres valgte politikere klarer å oppføre seg skikkelig og redelig – det vil si som folk flest.

Våre politikere må på sin side også kunne forvente at folk flest oppfører seg skikkelig og redelig. Det betyr at borgerne, så vel som det politiske lederskap, etterlever statens idealer, lover og regler. Dette er i korthet hva samfunnskontrakten dreier seg om. Gjensidighet.

Les mer.

Kilde: dagensperspektiv.no