Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Illustrasjon: Bly

Søk om støtte til klarspråksarbeid

Klart språk i det offentlige

Planlegger dere å forbedre språket i kommunen eller fylkeskommunen? Søk KS om støtte til opplæring, skriveverksted eller annet språkarbeid innen 1. mai.

Grafikk fra rapporten.

Folk er positive til universell utforming

Universell utforming

Mange i Norge kjenner til begrepet universell utforming, og inntrykket befolkningen har er generelt svært positivt. Dette kommer frem i en spørreundersøkelse om befolkningens kunnskap og holdning til universell utforming.

Digihjelpen.no har tips og råd for hvordan din kommune kan bygge et veiledningstilbud for innbyggere som trenger mer digital kompetanse. Illustrasjonsbilde: KS

Digihjelpen får flere på nett

Innovasjon og digitalisering

Et nytt nettsted med tips og råd til kommuner som trenger hjelp for å gi innbyggerne grunnleggende digital kompetanse er lansert. Digihjelpen legger til rette for at flere innbyggere kommer seg på nett.

Fra forsiden av rapporten "Gode råd for å lykkes med digitale omstillingsprosesser"

Gode råd i digitale omstillingsprosesser

Innovasjon og digitalisering

KS har gitt ut en rapport som omhandler hva som er god håndtering av rollen som arbeidsgiver ved digitale omstillingsprosesser, og hvilke muligheter og utfordringer arbeidsgiver møter i arbeidet med å oppnå ønskede gevinster av digitaliseringen.

Forsiden av veilederen om klarspråk for nettsider i kommunene. Illustrasjon: KS

Språkhjelp til universell utforming av nettsider

Klart språk og uu

Rundt 20 prosent av befolkningen har utfordringer med å forstå vanlige nettekster. Derfor lanserer KS en veileder med ti sjekkpunkter for å sikre at innholdet på nett er tilpasset alle.

Annonse

Annonse