En økende aldrende befolkning gir både muligheter og utfordringer for kommunene fremover. Regjeringen har lansert kvalitetsreformen «Leve hele livet», hvor ett av hovedsatsingsområdene er å skape et aldersvennlig Norge. KS har tatt et spesielt ansvar for å drive modellutvikling og nettverk for aldersvennlige lokalsamfunn. Gjennom tett dialog og samarbeid med kommunene utvikler KS verktøy som skal bidra til mer aldersvennlige samfunn. Målsetningen er at lokalsamfunnet skal bidra til å møte eldres grunnleggende behov så de kan være aktive, mobile og sosiale og - ikke minst - en ressurs.

Les mer.

Kilde: ks.no