Av Are Tomasgard, LO-sekretær og Trygve Svensson, leder, Tankesmien Agenda (kronikk i Aftenposten)

Fremsynte politikere planla oljeeventyret før det var en krone i statskassen. Vi må planlegge for et Norge som skal navigere i en mer usikker verden. Det er ikke et spørsmål som kun angår deler av samfunnet. Det angår oss alle. Derfor bør totalberedskap bli en viktig del av samtalen. De politiske partiene bør måles på sin evne til å levere nettopp dette.

Les mer.

Kilde: aftenposten.no