Av Kalle Moene, professor emeritus, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo (kronikk i Aftenposten 23.04.20)

Det er ingen motsetning mellom prioriteringer etter samfunnsøkonomisk lønnsomhet på den ene siden og keynesiansk krisepolitikk på den andre. Tvert om, det er når tiltakene settes ut i livet etter hvor samfunnsøkonomisk lønnsomme de er, at krisepolitikken har størst effekt.

Det bør selvsagt ikke være nok å bruke ordet grønt for å få mer støtte i en krisesituasjon, selv om det er ledige ressurser. Intensjonen må være å satse på det som faktisk gir økt bærekraft. Det krever et gjennomtenkt opplegg og en samfunnsøkonomisk rangering – før støtten kan komme.

Les mer.

Kilde: aftenposten.no