Miniveilederen gir et innblikk i hvordan departementet kan følge opp informasjonssikkerheten i styringsdialogen. Den kan derfor være nyttig både for deg som er etatsstyrer, ansvarlig ledelse i en virksomhet, og for deg som er fagansvarlig for informasjonssikkerhet og bistår ledelsen i arbeidet. 

Du bør lese denne miniveilederen hvis du 

  • er etatsstyrer som skal ivareta departementets overordnede ansvar for oppfølgingen av informasjonssikkerhet i en underliggende etat, for eksempel forberede et etatsstyringsmøte 
  • lurer på hvordan informasjonssikkerhet bør følges opp, og hvordan temaet bør behandles som en integrert del av virksomhetsstyringen i en underliggende virksomhet  
  • er leder eller fagansvarlig for arbeidet med informasjonssikkerhet i en virksomhet og skal ha dialog med departementet om dette

Les mer.

Kilde: Digitaliseringsdirektoratet