Innsiktsrapporten er laget av Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) og KS, og kartlegger både etterlattes og offentlige- og private virksomheters behov og utfordringer når et dødsfall skal følges opp.

Les mer.

Kilde: digdir.no