– Man må først og fremst bli bevisst på egne tanker og tankemønstre og på at en tanke bare er en tanke og ikke nødvendigvis noen sannhet. En tanke er faktisk sjelden en sannhet, tatt i betraktning at vi tenker utrolig mange tanker i løpet av en dag. Poenget er at hjernen ikke nødvendigvis søker etter sannheter, den søker etter å overleve, fra forhistorisk tid, men i 2020 er det ikke så nødvendig lenger.

Les mer.

Kilde: ledernytt.no