Datoen skal offentliggjøres to måneder før landsmøtet.

Saker til behandling på landsmøtet, må være sentralstyret i hende minst fire uker før landsmøtet. Saksdokumenter sendes ut senest to uker før landsmøtet. Styret skal avgi innstilling til landsmøtet i innkomne saker.

Ekstraordinært landsmøte kan kreves av et flertall i styret, eller ¼ av medlemmene, og innkalling skjer da med minst 4 ukers varsel. Et ekstraordinært landsmøte sammensettes som et ordinært landsmøte. Kun den (de) saken(e) som var grunnlaget for kravet om ekstraordinært landsmøte, kan behandles.

Se også 'Om Forum for offentlig service'.