– Viruset oppleves nok av mange som en snikende fare, noe som kryper inn på oss, og det berører oss alle nå, sier Atle Dyregrov, krisepsykolog og professor ved Universitetet i Bergen. Plutselig skal mange av oss enten være i karantene eller fortsette jobben vår på hjemmekontor. Det kom nok litt brått på for de fleste, og så blir pandemien med ett mer konkret. Den kom i en helt annen skala enn vi var forberedt på, både mentalt og praktisk.

Les mer.

Kilde: forskning.no