Det er bare to måneder siden nyhetene var fulle av skremmende bilder av utmattede, overarbeidede brannmenn, ikke av utmattede, overarbeidede helsearbeidere.

Dagens trippelkrise har avslørt flere problemer med hvordan vi bedriver kapitalisme, og dette må løses samtidig som vi håndterer den overhengende helsekrisen. Ellers vil vi bare løse problemer på ett område samtidig som vi skaper nye andre steder. Det var det som skjedde med finanskrisen i 2008. Makthavere oversvømte verden med likviditet, uten å styre pengene mot gode investeringsmuligheter. Resultatet var at pengene endte opp igjen i en finanssektor som var (og er) uskikket til å forvalte dem.

Les mer.

Kilde: Agenda Magasin