Av Even Bolstad, daglig leder i HR Norge

Livet fremstår mer og mer som det Petter Uteligger – nå som fange i fengsel - lever på TV2. Vi savner kollegene våre. Vi savner den tekniske infrastrukturen og kantinen. Vi vil rett og slett tilbake på jobb. Men er den jobben vi kommer tilbake til den samme som vi forlot?

Les mer.

Kilde: karriere360.no