Video med digitaliseringsministeren

Alle er velkomne til å sende innspill til hva de mener er viktig, sett fra eget ståsted, spesielt til følgende to hovedtema:

  • Sett fra eget ståsted, hva er de største hindringene for verdiskaping og innovasjon med utgangspunkt i data i Norge, og hvor ligger de største mulighetene?​
  • ​Hvilke ambisjoner bør regjeringen sette seg? Hva skal til for å realisere disse?

Send dine innspill på e-post til KMD.

Frist for innspill er 20. april. 

Alle innspill blir publisert i en egen oversikt. 

Kilde: regjeringen.no