De norske helsemyndighetene har satt utviklerne i Simula på saken. Appen samler informasjon om hvor folk befinner seg, og dermed kan man enkelt spore opp alle de andre som har vært i nærheten av en koronapositiv. Disse kan varsles, eventuelt settes i karantene. Koronaviruset er smittsomt før man utvikler symptomer, og dermed vil tidlige varsler om at man har vært i kontakt med en smittet person hindre smitte i neste ledd. Hvis alle hadde en slik app, ville vi kunne åpne samfunnet raskere, frister myndighetene med. Likevel møtes appen med skepsis blant mange av ekspertene på personvern og teknologi. Hvorfor er de skeptiske til noe så lurt som en app mot korona? Det er tre grunner til det.

Les mer.

Kilde: Agenda Magasin