Live Bressendorf Lindseth snakka om hvordan takle utfordrande kundar. Fleire av deltakerne hadde høyrt henne på servicekonferansen i fjor haust på Gardermoen, og var svært begeistra.

Live hadde i forkant sendt oss tilsette på servicetorga nokre spørsmål på epost for å forberede foredraget sitt. Ho brukte både teori om teamet, og korleis i praksis å observere og takle utfordrande kunder. Ho innfridde og vi fekk mykje gode tips for å bli trygge og bedre i kommunikasjon.

Lives presentasjon