Basert på forskning

Verktøyet er basert på Statens arbeidsmiljøinstitutt sine fem anbefalte faktorer for et godt arbeidsmiljø. De ulike delene i verktøyet handler om:

  • Organisering
  • Engasjement
  • Anerkjennelse
  • Ledelse
  • Forutsigbarhet

Les mer.

Kilde: idebanken.org