Husbankens handlingsplan uu_450x318
Fra forsiden av handlingsplanen.

En sykehjemsplass koster i overkant av en million kroner i året. Om en eldre person i stedet kan bo i et tilrettelagt hjem, kan prisen for det offentlige i stedet bli 100 000 kroner i året. 

Universell utforming handler om å legge til rette for at alle kan delta i samfunnet. Men universell utforming kan også være god samfunnsøkonomi, slås det fast i Husbankens Handlingsplan 2017-2021 Universell utforming.