- Vi vil svært gjerne høre fra dere! understreker Beate Lofseik og Per Olaf Skogshagen fra Husbanken. Det nye digitale systemet utvikles i et samarbeidsprosjekt mellom Husbanken, KS og 11 kommuner.

Nå vil prosjektet høre fra deg som skal bruke systemet i ditt arbeid.

Les mer.

Kilde: husbanken.no