I Norge har vi hatt regler for universell utforming av IKT siden 2013. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) foreslår nå flere endringer i reglene, som følge av nytt EU-direktiv, som vil føre til nye krav. Noen av kravene i forslaget vil gjelde for alle private og offentlige virksomheter i Norge.

Lovforslaget ble sendt på høring 1. juli 2019, med frist for å gi høringsinnspill den 10. september 2019.

Les mer.

Kilde: regjeringen.no