-Det er svært viktig at barn og unge får riktig hjelp til rett tid. Helsestasjonene og skolehelsetjenesten når ut til nesten alle barn, unge og familier. For å bedre tilbudet, tydeliggjør vi at ansatte også kan behandle og følge opp barn og unge med lettere helseutfordringer. Det skal bidra til mer helhetlig hjelp, sier helseminister Bent Høie.

Les mer.

Kilde: Helse- og omsorgsdepartementet