Til enhver tid er rundt fem til ti prosent av norske arbeidstakere utsatt for mobbing på jobben, viser tall fra en landsrepresentativ undersøkelse av norske arbeidstakere. Mobbing kan gi både psykiske og fysiske helseproblemer for dem som blir utsatt for det. Men hvordan påvirker det menneskene rundt – for eksempel på en arbeidsplass?

Les mer.

Kilde: stami.no