En bartender er vant til å forholde seg til enheter. Det samme er saksbehandlerne ved Enhetsregisteret. Men bruken av ordet enhet i disse to sammenhengene representerer veldig ulike ting. Og slik har det også vært for mange av brukerne våre i alle år; de må forholde seg til en rekke ord og uttrykk, der samme ord er brukt på forskjellig måte og om ulike ting. Derfor har vi nå ryddet i de mest sentrale begrepene som beskriver innholdet i Enhetsregisteret. Og ett av disse er knyttet til ordet enhet. Vi har gått over fra å bruke enhet til heller å bruke virksomhet. Dette vil gjøre det enklere for brukerne våre.

Les mer.

Kilde: brreg.no