1: Høst lavthengende frukter først

Å være opptatt av avkastningen på en investering i et utviklingsprosjekt, er logisk. Over tid kan ikke kostnadene overstige verdiene eller fordelene som skapes. Et tilleggsmoment som bør regnes inn, er tiden det vil ta fra investering til resultat. Mange organisasjoner velger komplekse problemstillinger, med stor økonomisk oppside, når de bestemmer seg for hvilket AI-prosjekt de skal satse på først. Ofte finnes det en rekke enkle oppgaver som kan løses, for eksempel ved hjelp av AI-basert automatisering, som også skaper verdi – raskere.

Les mer.

Kilde: digi.no