Hvilke av de følgende digitale verktøy bruker du i ditt daglige arbeid? N=670.
Hvilke av de følgende digitale verktøy bruker du i ditt daglige arbeid? N=670.

En mer digital hverdag

Digitale verktøy er tatt i bruk i langt større omfang enn før koronaepidemien. Kun 20 prosent oppgir at de ikke bruker slike verktøy. Løsninger som gjør det mulig å møtes digitalt er mest vanlig.

Det vanligste er å ha møter med kolleger. Men en god del arbeidstakere har også møter med kunder og samarbeidspartnere. Om lag halvparten av de som bruker digitale verktøy oppgir at de har undervist eller formidlet via slike plattformer.

Arbeidstakerne fordeler seg i to store grupper, de som mener at digitale møter, undervisning og formidling er omtrent like effektivt som det å møtes ansikt til ansikt og de som mener at det er en dårligere løsning. Et mindretall på om lag 10 prosent mente at digitale løsninger er bedre.

Hvordan synes du videomøter fungerer sammenlignet med fysiske møter? N=445.
Hvordan synes du videomøter fungerer sammenlignet med fysiske møter? N=445.

Hjemmekontor

Om lag halvparten av respondentene jobber fra hjemmekontor. Flertallet oppgir at dette stort sett gjelder hele uka. En god del deler hjemmekontor med ektefelle/samboer eller andre voksne.

De fleste jobber fra et rom der de sitter alene, men bare 38 prosent har et tilrettelagt hjemmekontor. Et mindretall deler arbeidsrom med andre i husstanden.

Det er ulike syn på hvor produktiv man er på hjemmekontoret. 39 prosent oppgir at de er mindre produktive, 16 prosent sier de er mer produktive og 43 prosent svarer ingen forskjell.

30 prosent av de som jobber hjemmefra har barn i grunnskolealder hjemme, og flertallet av disse følger opp barna og skolearbeidet. Kvinner tar større ansvar enn menn, også der begge foreldrene jobber hjemmefra.

Når verden er mer tilbake til det normale, tror du at du vil benytte disse løsningene mer enn det du gjorde før? N=558.
Når verden er mer tilbake til det normale, tror du at du vil benytte disse løsningene mer enn det du gjorde før? N=558.

Vil vi jobbe mer hjemmefra/digitalt?

Flertallet tror at de vil fortsette å jobbe hjemme/digitalt også når hverdagen er tilbake til det normale. Her er ansatte innen undervisningssektoren og arbeidstakere med høyere utdanning på topp. Det er ingen forskjeller etter alder. Eldre arbeidstakere ser ut til å være like innstilt som yngre på å endre arbeidsvanene.

Les mer.

Kilde: fafo.no