– Aller første gang du treffer dine nye medarbeidere, legger du grunnlaget for hva de synes om deg. Nøkkelordet her er «bevissthet». Hvor bevisst er du hver eneste gang du skal treffe et nytt menneske? At andre føler seg sett, er en god start på et godt medarbeiderskap. Og som leder er det ditt ansvar å gi et godt førsteinntrykk.

Les mer.

Kilde: ledernytt.no