Forholdene mellom folk, hvordan vi lærer og måten vi bygger nettverk på. Alt dette endrer seg delvis når vi ikke lenger kan ta hverandre i hånda og se hverandre direkte i øynene. Forskere har sett på det de kaller «relasjonsbygging i digitale klasserom», der studenter og forelesere bruker digitale plattformer i undervisningen.

Les mer.

Kilde: gemini.no