- I dag må ein gå frå nettstad til nettstad for å få løyst ulike oppgåver, og legge inn den same informasjonen fleire gonger. Dette må vi løyse gjennom samanhengande tenester og bruk av fellesløysingar og vi må sørge for at fellesløysingane verker på tvers av forvaltningsnivåa og sektorane, seier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

- Saman med kommunane skal vi gjere det enklare for innbyggjarane, næringsdrivande og frivillige organisasjonar å finne fram og få løyst sine oppgåver. Eg er glad for at vi er einige med KS om korleis vi skal jobbe saman for å lykkast med denne jobben, seier Helleland.

Les mer.

Kilde: regjeringen.no