Arbeidet med dette verdikortet har pågått ei stund og er del av Granavollplattformen utarbeidet av dagens regjering. Et viktig ønske er å få en nasjonal ordning for barns organiserte fritidsaktiviteter, og Barne, – ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) fikk oppdraget fra Barne- og familiedepartementet med å gjøre ordningen mulig.

Les mer.

Kilde: brreg.no