– Det er viktig å være oppmerksom på dem som faller utenfor når den offentlige dialogen blir digitalisert. Om ikke kan det skape utenforskap med ringvirkninger.

Det sier Heidi Esma Dahl Bønnhoff. Hun er doktorgradsstipendiat ved Institutt for sosiologi og sosialt arbeid på Universitetet i Agder. Som en del av forskningen sin har hun intervjuet 16 mødre med bakgrunn fra Afrika og Asia. Mødrene har bodd i Norge mellom seks måneder og tjue år, og har alle måttet forholde seg til den ambisiøse norske digitaliseringspolitikken.

– Mødre som migrerer til Norge opplever ofte at de både må ta en utdanning, få seg en jobb og forsørge familien. I tillegg tas det ofte for gitt at de har de digitale ferdighetene som kreves i arbeidslivet, og at de er med på alle de digitale plattformene som barnas skoler og barnehager bruker. De forventes også å veilede barna sine i deres bruk av digitale verktøy, sier Bønnhoff.

Noen av dem opplever at de mestrer det digitale godt, mens andre strever mye med dette. Alle mødrene Bønnhoff har intervjuet har gjort en stor innsats for å opparbeide seg flere digitale ferdigheter.

Les mer.

Kilde: forskning.no