Etter krigen ble det utarbeidet en politisk visjon som pekte fremover. Landet skulle gjenoppbygges. Teknologiutvikling i samarbeid med forskningsmiljøer og næringslivet var avgjørende for å lykkes. Det skapte ikke bare Norsk Data og programvareselskaper som Fast og Opera, men også verdensledende miljøer innenfor skipskonstruksjon og seismiske undersøkelser, og det la grunnlaget for en effektiv og konkurransedyktig offshoreindustri.

Les mer.

Kilde: digi.no