Under koronapandemien har mange innbyggere opplevd større grad av isolasjon og mangel på fysisk kontakt med andre. Målet med tilskuddet er å bidra til at disse kan ta i bruk enkle digitale verktøy for kontakt med både offentlige og private aktører.

Les mer.

Kilde: ks.no