Fem prinsipper

Fem prinsipper forklarer deg hvilket ansvar du har når du utleverer eller tar imot opplysninger. I prinsippene har vi tatt utgangspunkt i politiske føringer på området, samt erfaringer fra praksis. Prinsippene utfyller og presiserer de generelle juridiske kravene og skal hjelpe deg å få oversikt over hva du er forventet å gjøre dersom du deler eller tar imot opplysninger.

Les mer.

Kilde: digdir.no