Det er elever ved yrkeslinjen IKT- og servicefag ved Sentrum videregående som holder kursene og det er bibliotekets egen IKT-lærling som har en-til-en veiledning, også kalt «tekniske timer».

Fra et sporadisk til et systematisk tilbud

Veiledningstilbudet i Kongsvinger startet i 2010, hvor biblioteket drev med generell veiledning og individuell opplæring ved behov og etter avtale. De opplevede ofte at innbyggerne kom fra andre offentlige instanser som for eksempel NAV, for å få bistand og veiledning. De opplevde også at det ofte var de samme innbyggerne som benyttet tilbudet. Biblioteksjef Stine Raaden og bibliotekar Marianne Skog Eltvik så at det var et behov for å kunne tilby innbyggerne mer systematisk opplæring over tid. Derfor søkte de om tilskuddsmidler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) høsten 2017.

Tilskuddet de fikk innvilget gikk til blant annet til annonsering av tilbudet i ulike kanaler, til kurspakker innen veiledning og veiledningsrollen fra Promenaden ressurssenter og de fikk hjelp fra Spire kommunikasjon til å utvikle en grafisk profil for plakater. Promenaden utviklet også et verktøy for å måle effekten av opplæringen på kursene. Kongsvinger ønsket nemlig at både den kvantitative og kvalitative effekten av kursene skulle måles. Hvor mange kurs gjennomføres, hvor mange deltok og opplever deltakerne at de blir bedre – får de mer digital kompetanse?

Les mer.

Kilde: KS