AP ville ikke gjøre som høyresiden i politikken, sa han, og la teknologien og løsningene utvikles av privat næringsliv for så å selge disse til offentlig sektor. Han ville bygge opp egen kompetanse i offentlig sektor, slik at de kunne bli en strategisk partner for næringslivet. Ut ifra den posisjonen kunne offentlig sektor medvirke til at norske digitale løsninger kunne bli en stor internasjonalt konkurransedyktig næringsindustri.

Les mer.

Kilde: digi.no