Av Lars Peder Brekk, direktør, Brønnøysundregistrene

Altinn ble startet nedenfra. Det var ingen departementer eller politikere som var premissgivere. Det var resultat av godt samarbeid mellom Skatteetaten, Statistisk sentralbyrå og Brønnøysundregistrene – og av innovasjon fra dyktige fagfolk. I dag er samarbeidet utvidet til å omfatte nær 60 etater, direktorater, kommuner og fylkeskommuner.

Hovednøkkelen til suksessen med Altinn var brukerinvolvering. Brukerorganisasjonene Regnskap Norge, Revisorforbundet og Økonomiforbundet greide å snu det første Altinn-prosjektet fra å ha et noe ensidig fokus på webskjemaer til å levere tekniske grensesnitt mot brukernes egne fagsystemer. Også fagsystemleverandørene var sentrale.

Les mer.

Kilde: Brønnøysundregistrene