Av Lars Peder Brekk, direktør Brønnøysundregistrene, publisert på Forenklingsbloggen.

Som med all annen ny teknologi er det fortsatt mye som gjenstår for at blokkjeder skal kunne bli utbredt – også i offentlig sektor. Umodne teknologiplattformer, manglende standarder og tilgang på kompetanse er noen av hindrene vi må forsere. Men blokkjede har egenskaper som både sikrer, endrer og utvider registrenes rolle. Vi som samfunn har rett og slett ikke råd til å la være å utforske og ta i bruk de egenskapene som ligger i blokkjedeteknologien.

Les mer.

Kilde: Brønnøysundregistrene