Etikkprisen 2019 ble delt ut av eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug og styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen. Bærum kommune vant Etikkprisen 2019 og fikk 100.000 kroner.

Arendal kommune og Eigersund kommune var også nominerte og fikk hederlig omtale for sitt arbeid.

- Å arbeide praksisnært med etikk og etisk refleksjon i tjenestene er å styrke brukernes opplevelse av at helse- og omsorgstjenestene ivaretar deres verdighet og integritet.  Det har vært en stor sak i media og fagmiljøene de siste dagene om avviksmeldinger og vold på sykehjem. Dette er vi i KS selvsagt også opptatt av. Etisk refleksjon gir ansatte anledning til å bearbeide konkrete hendelser, slik at de kan bli til læring og kompetanse. Sammen kan de finne faglige og etisk gode trygghetsskapende tiltak slik at negative hendelser som vold og trusler kan forebygges, til det beste både for brukerne og de ansatte, sa Gunn Marit Helgesen i sin tale under utdelingen.

Les mer.

Kilde: KS