De fire talentene i Aqua D´Or fra Kulturskolen sjarmerte alle under åpningen på dag 2. De imponerte stort med sitt presise spill, og vekslet mellom det vemodige og morsomme. Foto: Torbjørn Vinje
Aqua D´Or. Foto: Torbjørn Vinje

Kulturelle innslag

Sofie Rose Strømme (23 år) satte oss i god stemning under åpningen av dag 1 med vakker sang. De fire talentene i Aqua D´Or (bildet) fra Kulturskolen sjarmerte under åpningen på dag 2. De imponerte med sitt presise spill, og vekslet mellom det vemodige og morsomme.

 

 

 

 

Fra ordfører Monica Myrvold Bergs åpningsforedrag. Foto: Fra opptak.
Fra ordfører Monica Myrvold Bergs åpningsforedrag. Foto: Fra opptak.

Drammen: Fra harry til hot og grønn!

Samarbeidet med Drammen kommune har vært omfattende.

Ordfører Monica Myrvold Berg tok oss med på den reisen kommunen har vært med på gjennom åpningsforedraget: Fra harry til hot og grønn! Byen har gått fra å være en sliten bilby til en idyllisk boby. Og ambisjonene er høye for den videre utviklingen av nye Drammen som fra 01.01.20 består av gamle Drammen, Svelvik og Nedre Eiker.

Andre tema fra Drammen som mange deltakere satte pris på var:

 • Innbyggerdialog og medvirkning i Drammen kommune, v/Jorunn S Larsen - kommunalsjef, Einar Jørstad - virksomhetsleder
 • Knutepunkt Strømsø underveis til 2030! v/Kari D. Halvorsen - virksomhetsleder
 • Knutepunkt Strømsø: Mangfoldige hverdager – med innbyggeren som ressurs v/Lena Hillestad - rådgiver, Håkon A. Solberg - konsulent

Dag 2 av konferansen ble avsluttet med en omvisning på Knutepunkt Strømsø, som er ett av de ti knutepunktene i kommunen. 

Hvert knutepunkt er en møteplass for kommunedelen og arena for nærdemokrati. Møteplassen legger til rette for samordning og samskaping, dialog og medvirkning. I tillegg kan innbyggerne motta en del kommunale tjenester i knutepunktet.

Idar Kreutzer, administrerende direktør, Finans Norge. Foto: Torbjørn Vinje
Idar Kreutzer, administrerende direktør, Finans Norge. Foto: Torbjørn Vinje

40 bidragsytere på to dager

Temaet Fremtidens førstelinje - det skal være enkelt å møte det offentlige!, ble belyst av 40 bidragsytere gjennom to dager.

Plenumsforedragene bøy på blant annet:

 • Hvordan gjøre det enkelt å møte det offentlige når du trenger det? v/Marta Johanne Gjengedal, divisjonsdirektør i Skatteetaten
 • Et aldersvennlig samfunn er bra for alle! v/Anne Berit Rafoss, prosjektleder, Senteret for et aldersvennlig Norge
 • Omverdensanalysen peker ut retningen! v/Hans Christian Holte, arbeids- og velferdsdirektør
 • Digitalt utenforskap - sett fra finans... v/Idar Kreutzer, administrerende direktør, Finans Norge

De fem parallelle sesjonene var mere jordnære og praktiske:

 • A: Tenk på hva innbyggerne tenker!
 • B: Til tjeneste fra mandag til fredag!
 • C: Ord er ikke alltid nok!
 • D: Hjelp til digital selvhjelp
 • E: Minikurs i kundebehandling
Klipp fra opptak av avsluttende samtale.
Klipp fra opptak av avsluttende samtale.

Vi må prioritere de tverrsektorielle løsningene!

Eva Hille, kommunikasjonsdirektør i Bergen kommune, og Terese Olstad Bjerke, spesialrådgiver i Oslo kommune, hadde en avsluttende samtale på konferansen. Eva er styremedlem og Terese styreleder i Forum for offentlig service.

- Lager vi de riktige tjenestene? spurte Terese. - Lager vi de tjenestene vi trenger? Vi har hørt veldig mye bra som skjer i norske kommuner. Og så lurer jeg på: Skalerer det? Passer det 80-prosenten og ikke 20-prosenten? 

- Jeg tror personlig at vi er nødt til å bruke sivilsamfunnet veldig mye mer i fremtiden for å håndtere den eldrebølgen som kommer, fortsatte hun. - Vi må gjøre det lettere for de som er pårørende. Jeg liker ikke at vi kaller mamma og pappa for utenfor. De er ikke utenfor - de er bare litt eldre. Og jeg må få lov til å hjelpe dem, og i dag lager vi ikke de løsningene, synes jeg. Og dette er jobben min, og jeg vet at det er mulig å lage de. Jeg synes vi må prioritere mer disse vanskelige løsningene, som vi ikke gjør i dag.

Dette er ikke bare eldre, det er de samme problemstillingene vi har med barn. Det er ikke vanskelig å lage en løsning for barnekoordinering, men vi prioriterer det ikke. Vi vet så godt alle utfordringene som er til den målgruppen.

- Jeg håper vi skal få litt flere løsninger på bordet fram til neste konferansen. Det er de sammensatte utfordringene, det er alderdom - det er der vår sko trykker veldig. Vi må fortsette med å lage det vi lager i dag, men vi må ta oss tid til å prioritere tid og penger til det som er tverrsektorielt og vanskelig i større grad, avsluttet hun.

Tilgang på alle opptak

Det var avgjørende at teknikken virket som den skulle, både for de 324 fysiske og ikke minst de 72 digitale deltakerne. Alt ble strømmet direkte, og selv om overføringene fungerte godt har vi ingen kontroll med hvordan det oppleves hos hver enkelt hjemme/på arbeidsplassen. Evalueringen viser også her at de digitale deltakerne er godt fornøyde; de gir en score på over 5 i snitt på kvaliteten på lyd, lys og bilde i overføringene.

En stor fordel med sterk satsing på teknikken og de digitale deltakerne, er at alle påmeldte får tilgang til absolutt alt etter konferansen. Det var praktisk mulig å bare få med seg 6 av de 16 foredragene som foregikk parallelt, men nå kan alle se på det de ønsker i ro og mak.

Fullt Quality leverte kvalitet

Hotellets kapasitet var nærmest sprengt. Mange mennesker på relativt lite areal skapte en tett og fin stemning. Dette er uvant for mange etter en langvarig pandemi der vi er vant til å holde avstand, og ikke alle var fornøyd med det. Noen av kommentarene handler om for mange mennesker på lite areal.

Hotellet scorer høyt i evalueringen, men framtidige konferanser må har arealer som er dimensjonert for så mange mennesker. Alternativt må det settes stopp på et tidligere tidspunkt og/eller være flere som deltar digitalt.

Unik konferanse

Servicekonferansen har vist gang på gang at den treffer målgruppene, og er den eneste som favner førstelinjene på tvers av offentlig sektor - fra hele landet.

Store statlige etater som NAV og Skatteetaten har tradisjonelt hatt nok med sine egne arrangementer, men også fra disse opplever vi stor økning i deltakelsen.

Noe av styrken til konferansen er at bidragsyterne deler av praktisk og opplevd erfaring og kunnskap, slik at deltakerne får med seg noe de kan bruke i sin hverdag.

Klipp fra avslutningen av videoen fra Visit Bodø.
Klipp fra avslutningen av videoen fra Visit Bodø.

Servicekonferansen 2022

Helt til slutt ble Bodø avslørt som destinasjon for Servicekonferansen 2022, gjennom en fartsfylt video fra Visit Bodø. Den 25. konferansen arrangeres på nyåpnede Quality Hotel Ramsalt, 02.-04.11.

Vi håper mange av årets deltakere blir med oss dit - enten fysisk eller digitalt!