Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
På det meste har det vært 12 skrivegrupper på ulike fagområder, og undersøkelser viser at de ansatte er svært positivt innstilt til språkarbeidet. Foto: Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune

Klart plan- og byggespråk: Er det mulig?

Klart språk

Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune gjør om lag 20 000 vedtak i året. Etaten har i flere år jobbet med klarspråk og nå oppsummerer kommunikasjonsdirektør Trude Isaksen prosjektet på kommunalteknikk.no.

Illustrasjon: Bly

Søk om støtte til klarspråksarbeid

Klart språk i det offentlige

Planlegger dere å forbedre språket i kommunen eller fylkeskommunen? Søk KS om støtte til opplæring, skriveverksted eller annet språkarbeid innen 1. mai.

Forsiden av veilederen om klarspråk for nettsider i kommunene. Illustrasjon: KS

Språkhjelp til universell utforming av nettsider

Klart språk og uu

Rundt 20 prosent av befolkningen har utfordringer med å forstå vanlige nettekster. Derfor lanserer KS en veileder med ti sjekkpunkter for å sikre at innholdet på nett er tilpasset alle.

Klarspråkprisvinnerne er (f.v.) Helsedep, Mattilsynet, Udir og Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. Monica Mæland,kommunal- og moderniseringsminister, helt til høyre, delte ut prisen. Foto: Heidi Bunæs Eklund.

Klart språk? Joda, men ennå ikke for alle!

Klart språk i det offentlige

21. mars delte Monica Mæland (KMD) ut klarspråksprisene for 2017. Språket i det offentlige blir stadig klarere, men er fortsatt ikke tilpasset brukere med ulike funksjonsnivåer. Vi trenger klarspråk for alle.