Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Grafikk fra rapporten.

Folk er positive til universell utforming

Universell utforming

Mange i Norge kjenner til begrepet universell utforming, og inntrykket befolkningen har er generelt svært positivt. Dette kommer frem i en spørreundersøkelse om befolkningens kunnskap og holdning til universell utforming.

Universelt utformet trapp. Foto: Dibk

Kommunene viktig aktør for et tilgjengelig samfunn

Kilde: Bufdir

Dette er noe av konklusjonen da Bufdir arrangerte en erfaringskonferanse om universell utforming i samarbeid med KS forrige uke. Gode, lokale eksempler fra både Norge og Norden ble presentert.

Måleindikatorer for universell utforming. Illustrasjonsbilde: Difi.

Universell utforming: Måleindikatorar tilgjengelege på nett

Kilde: Difi

Tilsyn for universell utforming brukar indikatorar i tilsyn og statusmålingar av nettløysingar. Desse indikatorane er no publiserte på nett. Verksemder som vil evaluere eigne løysingar eller skaffe seg nye, kan bruke indikatorane i sitt arbeid.

app_uu_test

Ny app kan hjelpe deg å finne frem

Kilde: Bufdir

To nye apper for mobiltelefonen kan hjelpe hørselshemmede og synshemmede å finne fram på flyplasser, kjøpesentre og andre store steder.

Husbankens handlingsplan uu_450x318

Husbankens handlingsplan 2017-2021 - universell utforming

Kilde: Husbanken

Handlingsplanen legger grunnlaget for en samordnet og målrettet innsats i Husbankens arbeid med universell utforming. Den er et viktig helhetlig verktøy for å nå de målene som er satt på fagområdet.